Hướng Dẫn Nâng Cấp Tài Khoản ChatGPT

Sau khi đăng nhập vào tài khoản ChatGPT với đường dẫn: https://chat.openai.com/chat

Chọn Upgrade như hình vẽ

Tiếp theo chọn Upgrade Plan

Tiếp theo là điền thông tin như hình bên dưới

 

Bài viết cùng danh mục